Inapoi la inceput

Bine ati venit la Casute Argo! Intrare in cont


☎ 0233 237 401

ACORD privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor din Legea 677 / 2001 (actualizată)

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL CONFORM PREVEDERILOR DIN LEGEA 677/2001 (ACTUALIZATĂ)

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Articolul 8, alin. (1) din CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE (”carta”) și art. 16, alin. (1) din TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UNIUNII EUROPENE (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.
Regulamentul (UE) al Parlamentului European și al Consiliului numărul 379/2016 privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrarea prin alte mijloace care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.

Date cu caracter personal solicitate

În procesul de colaborare dintre societatea noastră și orice beneficiar al serviciilor oferite, datele cu caracter pesonal solicitate sunt:
- pentru persoane fizice: numele și prenumele, numărul de identificare (CNP – ul), adresa de corspondență (fizică și / sau electronică), telefonul de contact.
- pentru persoane juridice: datele de identificare fiscală, adresa de corspondență (fizică și / sau electronică), persoană de contact, telefonul de contact.


Scopul utilizării datelor cu caracter personal

Societatea noastră prelucrează datele oferite de dumneavoastră conform legii și a regulamentelor în vigoare. Aceste date vor fi folosite în scopul întocmirii documentelor de vânzare – cumpărare și a celorlalte acte contabile necasare unei bune colaborări.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Stocarea datelor se va face pe toată durata valabilității contractului de vânzare – cumpărare, precum și a celorlalte acte aferente, conform legislației în vigoare. Datele cu caracter personal oferite de dumneavoastră nu vor fi transferate către terți care nu fac obiectul onorării bilaterale a condițiilor contractuale.

Retragerea consimțământului de prelucrare a datelor cu carcacter personal

Conform legii, o persoană are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul / acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal. Retragerea consințământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuată pe baza acordului exprimat înainte de retragerea acestuia.
Pentru exercitarea dreptului de retragere a consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal vă rugăm să ne adresați o cerere scrisă, semnată și datată, la sediul nostru din loc. Izvoare, Com. Dumbrava Roșie, Jud. Neamț, str. Izvoare, nr. 2, 617188 sau electronic la adresa secretariatargo@gmail.com și să solicitați un număr de înregistrare.

Retragerea consimțământului determină imposidilitatea derulării colaborării ulterioare.